Evropské právo a bezpečnost
Číst ukázku Koupit za 250 Kč

Vydavatel: VŠFS

Kategorie: VŠFS

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 4,88 MB

ISBN: 978-80-7408-248-1

Evropské právo a bezpečnost

Autor:
Markéta Brunová, Martin Janků
Kategorie:
VŠFS

Text zahrnuje všechny podstatné okruhy týkající se problematiky evropské bezpečnosti. Představuje a vykládá aktuální otázky práva a bezpečnosti v Evropě, a to na pozadí vývoje a současného stavu práva Evropské unie. Pokrývá klíčová ustanovení primárního i sekundárního práva EU, přihlíží k některým pramenům soft law i k významným judikátům SDEU v oblasti bezpečnostní politiky a justiční a policejní spolupráce. Také mapuje genezi, pozitivně právní úpravu i vývojové tendence práva tzv. druhého a třetího pilíře EU před Lisabonskou smlouvou. Výklad je doplněn o příklady z praxe.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.